Nowy test na covid-19 – na czym polega – sprawdzamy!

Testy antygenowe na COVID-19 to nowa metoda badania pod kątem zachorowania na koronawirusa, traktowana na równi z testami molekularnymi RT-PCR. Dotychczas wyłącznie genetyczne testy molekularne były uznawane za wiarygodne i stanowiły podstawę diagnozowania COVID-19, jednak zgodnie z zaleceniami WHO, dostępnością szybkich testów antygenowych o wysokiej skuteczności i wiarygodności wyników oraz z powodu chęci przyspieszenia diagnozowania chorych na koronawirusa, od listopada możliwe jest w Polsce stwierdzanie przypadków COVID-19 na podstawie testów antygenowych. Na czym polegają, czym różnią się od testów molekularnych RT-PCR i gdzie można je wykonać? 

Na czym polegają testy antygenowe na koronawirusa?

Testy antygenowe na koronawirusa pozwalają, na podstawie dostarczonej próbki ze śluzówki nosogardzieli, na wykrycie występowania w próbce antygenów wirusa. Antygeny to unikalne białka umożliwiające identyfikację konkretnego wirusa, w tym przypadku SARS-CoV-2. Aby test dał wynik pozytywny konieczne jest, by u pacjenta toczyła się aktywna infekcja – skuteczność testów antygenowych jest najwyższa w przeciągu pierwszych 5-7 dni od zakażenia się wirusem, choć i w takich przypadkach może zdarzyć się otrzymanie wyniku ujemnego jeśli pobrana próbka jest niskiej jakości lub poziom antygenu jest niższy, niż czułość testu. 

Nowe, szybkie testy na COVID-19 a testy molekularne RT-PCR

Testy antygenowe zostały w Polsce uznane za wiarygodną metodę diagnozowania przypadków COVID-19, co wzbudziło pewne kontrowersje ze względu na szacowaną wcześniej znacznie niższą czułość szybkich testów w porównaniu z testami molekularnymi RT-PCR. Czym więc różnią się obydwa rodzaje testów i czy wyniki testów antygenowych mogą być faktycznie wiarygodne? 

Z perspektywy samego badania, oba testy wykonuje się na próbce ze śluzówki nosogardzieli, wykrywając obecność wirusa SARS-CoV-2 w organizmie pacjenta. Testy antygenowe są testami kasetkowymi, w których pobrana próbka wchodzi w reakcję z czynnikiem zawartym w kasetce i, jeśli w próbce pojawią się białka/antygeny koronawirusa, test da wynik pozytywny. Szybkie testy antygenowe dają wyniki w przeciągu 15-30 minut od przeprowadzenia badania, co jest ogromnym przyspieszeniem w stosunku do prowadzonych dotychczas badań genetycznych RT-PCR. Ze względu na większe ryzyko wyników fałszywych ważne jest, by stosowane testy antygenowe wykazywały wysoką czułość i specyficzność, a ich wykonywanie pozostawało w rękach lekarzy i profesjonalistów z branży medycznej. Zgodnie z zaleceniami, czułość testu antygenowego powinna być przynajmniej na poziomie 80%, a jego specyficzność na poziomie 97%. 

Podczas klasycznego testu molekularnego RT-PCR, pobrana od pacjenta próbka wysyłana jest do laboratorium, gdzie badana jest pod kątem obecności genów koronawirusa SARS-CoV-2. Analiza taka wymaga czasu i odpowiedniego przygotowania laboratorium, co w praktyce przekłada się na konieczność oczekiwania kilku dni, a nawet tygodni na otrzymanie wyniku badania. Ze względu na skalę zagrożenia koronawirusem i potrzebę szybkiego identyfikowania oraz izolowania osób zakażonych, wprowadzenie testów antygenowych ma szansę znacznie przyspieszyć proces diagnozowania ognisk koronawirusa. 

Gdzie wykonać szybki test na koronawirusa?

Pomimo uznania testów antygenowych za właściwy sposób na diagnozowanie przypadków COVID-19 oraz rosnącej dostępności tego typu testów w sklepach internetowych, takich jak sklep-testcovid19.pl, ich przeprowadzenie możliwe jest wyłącznie w warunkach profesjonalnych przez osoby posiadające uprawnienia medyczne. Test antygenowy nie jest testem, który można wykonać samodzielnie w domu! Każdy sklep internetowy, apteka oraz dystrybutor oferujący sprzedaż szybkich testów na koronawirusa powinny upewnić się i jasno zaznaczyć, że dostępne w ofercie testy na COVID-19 są testami do użytku profesjonalnego, nie sprzedawanymi do użytku prywatnego w ramach testu domowego. Jeśli komunikat taki nie pojawia się w sklepie, a same testy nie są opisane pod kątem ich producenta, jakości, czułości, wiarygodności, atestowania i certyfikatów, testy nie mogą być traktowane jako wiarygodne, a ich wyniki nie mogą być brane pod uwagę przy diagnozowaniu COVID-19.