Instalacja fotowoltaiczna dla domu jednorodzinnego

Odwiedzając polskie wioski i przedmieścia, możemy zaobserwować coraz więcej paneli fotowoltaicznych na dachach domów i garaży.

W raporcie z 2019 roku Instytut Energii Odnawialnej podał, że przyrost mocy generowanej przez fotowoltaikę w kraju wyniósł aż 640 MW. Co przekonało tak wielu Polaków do inwestycji w panele słoneczne? I czy Tobie też może opłacić się taka instalacja?

Jak działa instalacja fotowoltaiczna?

Panel fotowoltaiczny składa się z krzemowych ogniw fotowoltaicznych połączonych w moduły. Podstawą działania pojedynczego ogniwa jest efekt fotowoltaiczny, który już przed stu osiemdziesięcioma laty został odkryty przez Aleksandra Becquerela. Dzięki niemu strumienie fotonów w promieniach słonecznych są w stanie powybijać elektrony z powłok atomowych spowodować różnicę ładunków w dwóch warstwach materiału półprzewodnikowego.

Pomiędzy warstwami znajduje się materiał izolacyjny, który nie dopuszcza do rozładowania się napięcia. W ten sposób panel fotowoltaiczny zasila falownik, czyli urządzenie służące do zamiany prądu stałego na zmienny. Jest to konieczne ze względu na to, że właśnie do takiego rodzaju prądu przyzwyczajone są urządzenia AGD i RTV w naszych domach.

Dlaczego fotowoltaika opłaca się w domu jednorodzinnym?

Zalety instalacji fotowoltaicznej dzielą dotyczą zarówno środowiska naturalnego, jak i domowych oszczędności. Można powiedzieć, że fotowoltaika jest podwójnie eko: ekologiczna, ale i ekonomiczna. Dlaczego?

Po pierwsze, energia uzyskiwana przez panele słoneczne ma charakter nieemisyjny. Oznacza to, że podczas jej uzyskiwania do atmosfery nie trafiają szkodliwe produkty spalania węgla, które jak wiemy przyczyniają się deregulacji naszego klimatu. W Polsce brakuje wciąż spójnej strategii na ograniczenie ilości dwutlenku węgla, dlatego małe prywatne inwestycje są niezwykle ważne dla nas wszystkich.

Po drugie, instalacja fotowoltaiczna gwarantuje niższe rachunki za prąd i to w czasach, gdy ceny energii nie przestają rosnąć. A zatem inwestycje w panele słoneczne coraz szybciej będą się zwracać. Nasz kraj statystycznie cieszy się około tysiącem godzin słonecznych rocznie, co wystarczy, by zaspokoić potrzeby gospodarstwa domowego.

Kiedy więc odzyskasz pieniądze wyłożone na montaż paneli słonecznych? Załóżmy, że zdecydowałeś się na popularną instalację o 4kW i koszcie około 30-stu tysięcy złotych. Standardowo wytwarza ona w ciągu roku prąd warty 2 200 zł, więc inwestycja zwróci Ci się po czternastu latach.

Co równie ważne, jeżeli Twoja instalacja fotowoltaiczna wytworzy nadwyżkę prądu, będziesz mógł oddać ją do sieci energetycznej a potem 80-ciu procentach za darmo pobrać z powrotem. Takie prawo przysługuje prosumentowi, którym według ustawy o odnawialnych źródłach energii może zostać m.in. osoba fizyczna, osoba prowadząca działalność gospodarczą czy też spółdzielnia energetyczna gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Nadwyżkę wyprodukowanej energii odzyskasz w czasie, w którym Twoja instalacja nie pracuje, np. W nocy lub w wyjątkowo pochmurny dzień.

Na jakim domu można zainstalować panele fotowoltaiczne?

Niemal na każdym! Instalacja fotowoltaiczna dla domu jednorodzinnego może zostać zamontowana na wszystkich rodzajach pokrycia dachowego oprócz onduliny, eternitu, poliwęglanu, pleksy i oczywiście dachu w złym stanie technicznym. Panele są odporne na gradobicie, burze i niskie temperatury. Najbardziej korzystny dla ich wydajności przedział kątu nachylenia to 20° – 40°. W polskich warunkach instalacja fotowoltaiczna powinna być skierowana na południe.

Ustawa – Prawo budowlane określa limity wielkości i mocy mikroinstalacji, do których można zamontować ją bez żadnego pozwolenia. Warto pamiętać też, że pozwolenie nie jest nigdy wymagane dla instalacji wolnostojącej.

panele słoneczne

Jak właściwie oszacować swoje zapotrzebowanie energetyczne?

Jeśli chodzi o panele słoneczne, podejście “im więcej tym lepiej” nie jest do końca słuszne. Nadmiarowe panele okażą się bezużyteczne i niepotrzebnie wydasz na nie więcej oszczędności. Oczywiście za mała instalacja zmusi Cię do uzupełniania braków energii z konwencjonalnych źródeł i płacenia wyższych rachunków za prąd.

Dlatego przed zaplanowaniem montażu fotowoltaiki ważne jest jej prawidłowe oszacowanie. W tym zadaniu pomoże Ci doświadczony instalator tego typu systemów. Eksperci z firmy MCE byli jednymi z pionierów instalacji kolektorów słonecznych na rynku polskim i już od 2002 roku zajmują się ich sprzedażą i dystrybucją. Możesz również skorzystać z internetowego kalkulatora.