Jesteś producentem opakowań? Pamiętaj o spełnieniu wymagań BRC packaging

Nie da się ukryć, że branża produkcyjna na całym świecie rządzi się swoimi prawami, jednak warto wiedzieć, że jeśli produkcja ta w jakikolwiek sposób jest związana z żywnością, to wtedy restrykcje są już dużo bardziej rygorystyczne.

Dotyczy to nie tylko produkowania żywności sensu stricto, ale również producenta opakowań firm spożywczych. Dostawcy, aby sprzedać swój produkt, muszą spełniać wiele wymagań bezpieczeństwa żywności, działając zgodnie z tak zwanym systemem BRC Packaging.

Czym jest BRC Packaging?

To międzynarodowy system stawiający wymagania dla standardów zarządzania produkcją opakowań i materiałów wykorzystanych do pakowania przede wszystkim żywności.

Został stworzony przez British Retail Consortium (BRC) i Institute of Packaging (IoP) w roku 2001. Obecnie zawiera wymagania dla higieny zakładu produkcyjnego oraz systemu zarządzania jakością (ISO 9001), których spełnienie pozwala na stworzenie wyrobów zgodnych z jakościowymi i bezpiecznymi wymaganiami (jednym z przykładów jest choćby posiadanie programu ochrony przed szkodnikami). Ponadto na standard ten składa się również analiza produkcyjnych zagrożeń i ryzyka z nimi związanego.

W celu potwierdzenia, że dana firma spełnia wymagania w zakresie produkcji materiałów do kontaktu żywności, BRC Packaging wystawia specjalny, globalny certyfikat.

BRC packaging

Dlaczego warto mieć taki certyfikat?

Ten oficjalny rodzaj potwierdzenia pozwala firmom na międzynarodową dostawę produktów z branży spożywczej, a konsumentom zapewnia gwarancję bezpieczeństwa i ochrony produktów zawartych w opakowaniach. Najprościej rzecz ujmując, certyfikat niezwykle ułatwia kontakt z klientami.

Jego termin ważności wynosi najczęściej rok. Po jego upływie w firmie przeprowadza się audyt re-certyfikujący, czasami niezapowiedziany, dzięki czemu ocena jakości jest stale aktualna i obiektywna.

Podczas takiego audytu sprawdza się najczęściej:

 • zarządzanie i odpowiedzialność kierownictwa,
 • system zarządzania zagrożeniem i ryzykiem,
 • techniczny system zarządzania,
 • wymagania zakładowe,
 • proces powstawania produktu, jego bezpieczeństwo i jakość,
 • wymagania dla towarów handlowych,
 • personel.

Widać zatem, że firmy muszą przestrzegać wymagań na wielu płaszczyznach przez cały czas, gdyż, w przypadku re-certyfikacji, nie wiedzą kiedy pojawi się audytowa komisja.

Jak wygląda proces certyfikacji?

Aby otrzymać certyfikat po raz pierwszy, firma musi wykonać kilka działań wraz z agencjami, które są upoważnione do wystawiania tego potwierdzenia. Do głównych działań należy:

 1. Przesłanie zapytania ofertowego do agencji przeprowadzających audyt certyfikujący.
 2. Przygotowanie przez agencję oferty certyfikacji wg standardu BRC Packaging oraz określenie zakresu działalności firmy.
 3. Przesłanie zlecenia i ustalenie terminu audytu.
 4. Przeprowadzenie audytu certyfikującego zgodnie ze standardami BRC Packaging.
 5. Przygotowanie raportu, decyzja o wydaniu certyfikatu.
 6. Przesłanie raportu i wydanie firmie certyfikatu BRC Packaging.

Jakiego typu opakowania muszą posiadać certyfikat?

Według systemu zarządzania BRC Packaging certyfikat powinny posiadać firmy produkujące opakowania w 3 kategoriach:

 1. Opakowania przeznaczone dla wyrobów wysokiego ryzyka – przeznaczonych dla człowieka (wszelka żywność, ale także kosmetyki mające kontakt ze skórą, wyroby dla niemowląt) – i mające z nimi bezpośredni kontakt;
 2. Opakowania przeznaczone dla wyrobów wysokiego ryzyka i niemające bezpośredniego z nimi kontaktu;
 3. Opakowania przeznaczone dla wyrobów małego ryzyka i mające mały wpływ na higienę, bezpieczeństwo wyrobu.

BRC packaging

Dzisiaj system BRC Packaging jest przeznaczony przede wszystkim do produkcji opakowań na żywność, jednak jego brytyjscy twórcy chcą, aby w przyszłości był on wyznacznikiem również w innych branżach, zwłaszcza kosmetycznych i medycznych, aby klient za każdym razem miał pewność, że kupowane przez niego opakowanie spełni jego oczekiwania dotyczące ochrony zawartości.

Widać zatem, że ochrona jakości i bezpieczeństwa produktów ściśle wiąże się z producentami opakowań. Można powiedzieć, że potwierdzenie spełniania wymogów wystawiane dzięki systemowi BRC Packaging jest dla klientów czymś w rodzaju karty przetargowej do dalszej współpracy i prowadzenia interesów. Dlatego też tak ważne jest, by firmy produkujące opakowania, zwłaszcza na żywność posiadały certyfikat, ponieważ dzięki niemu będą odbierane na rynku jako bezpieczne i przede wszystkim jakościowe.